Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Wythnos 8

Wythnos Iechyd a Lles

Heriau Wythnos 8

Dewislen Wythnos 8

Diweddariad Seesaw / Seesaw Update

O'r wythnos yma ymlaen rydym yn dechrau defnyddio Seesaw, felly os gallwch wneud yn siŵr fod ganddo’ch chi'r ap 'CLASS SEESAW', neu gallwch ddefnyddio'r linc yma i gael mynediad iddo. Bydd angen mewngofnodi gan ddefnyddio cod personol eich plentyn er mwyn cael mynediad i'r gweithgareddau. Diolch yn fawr iawn.

From this week on we will be using Seesaw. Please make sure that you have downloaded the app 'CLASS SEESAW' or you can access it from this link. You will then need to log in by using your child's unique code in order to access the activities.  

Thank you very much.

Stori Jac a’r Goeden Ffa

Still image for this video

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top