Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Pecyn 1 23/3/2020

Dyma'r adnoddau i gyd-fynd a'r dewislen cyntaf.  Here are some resources to help with the first home learning pack. 

Syniadau / Ideas

Tasg Ffeil Ffeithiau - Fact File Task

Task - Draw the space-bat-angel-dragon

Design your own symmetrical flag

Tasg - Cynefinoedd Anifeiliaid. Os nag oes gennych argraffydd, defnyddiwch yr adnoddau hyn fel man cychwyn ar gyfer trafodaeth. Task Animal Habitats - If you do not have a printer use this as a discussion tool.

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top