Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Calendrau Mis Ebrill

Mae 3 calendr yn y PowerPoint isod. Un llawn o syniadau am weithgareddau hwyl, un rhifedd ac un llythrennedd. Mae posib i chi eu defnyddio fel y mynnwch ond mae'nt wedi eu dylunio fel eich bod yn gallu gwneud un sgwar y dydd trwy mis Ebrill a does dim angen taflenni gwaith gyda'r gweithgareddau yma. / There are 3 calendars in the PowerPoint below. One is for fun activities to do when you are bored, one is full of Numeracy activities and the other full of Literacy activities. You can use the calendars as you wish, however they are designed so that you can complete a task from each box per day throughout April. You will not need any worksheets to complete these tasks. 

Calendrau Gweithgareddau Hwyl, Rhifedd a Llythrennedd Mis Ebrill

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top