Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Pecyn 14 13/7/20

Gweithgareddau Pontio! 

Yr wythnos hon mae eich athro/awes newydd wedi cynllunio dwy her yn eich pecyn heriau i chi.  Gwnewch yn siwr eich bod chi'n gwneud y ddwy her yma - mae eich hathro/awes newydd yn edrych ymlaen i ddysgu pethau newydd amdanoch chi.  Mae ef/hi hefyd wedi recordio neges fideo i chi sydd ar Flipgrid.  Bydd cod ar gyfer y fideo yma ar dudalen Google Classroom Blwyddyn 3 bore Dydd Llun.  Ydych chi'n gallu dyfalu pwy fydd eich hathro/awes newydd?

 

Transition Activities!

This week your new teacher has created two challenges in the challenge pack for you.  Please complete these challenges as he/she is really looking forward to learning new things about you.  They have also recorded a welcome message to you on Flipgrid.  The code for their Flipgrid video will be on our Year 3 Google Classroom on Monday morning.  Can you guess who your new teacher will be? 

 

  

Heriau'r wythnos hon / Challenges for this week

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top