Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Pecyn 2

Cofiwch am y calendrau Llythrennedd, Rhifedd a gweithgareddau amrywiol yn Mis Ebrill. Dyma ble mae'r rhan fwyaf o'ch tasgau iaith a maths chi am y mis yma! Ewch yn ol un er mwyn eu darganfod o dan y seren felyn! 

 

Remember to use your Literacy, Numeracy and 'various activities' calendars this month in April. This is where most of your literacy and numeracy tasks will be this month, although I will still upload extra tasks here as well to keep you busy! Go back a page to find the calendar under the yellow star! 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top