Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Mathemateg / Mathematics

Tasgau wythnos yma yw i ymarfer dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu. 

Atebwch y cwestiynau wrth ddechrau ar bocs lliw eich grŵp Mathemateg. Dewiswch a defnyddiwch y dull cyn gwirio eich hatebion gyda chyfrifianell. 

Os nad ydych yn gallu cofio'r dulliau, edrychwch ar y taflenni cymorth neu edrychwch ar y fideo o esboniad ar Trydar (@MrJames5PYP).

 

This weeks tasks are to practise adding, subtracting, multiplication and division methods. 

Answer the questions by starting with the coloured box that's your group's colour and when finished, move on to the next box. Take care in choosing and using the correct method. Once you've finished check your answers with a calculator. 

If you can't remember the methods, read through the support pages or watch the explanation videos on my twitter account (@MrJames5PYP). 

Lluosi a Rhannu

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top