Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Tasgau Dyddiol / Daily Tasks

Dewiswch tasgau o'r ddewislen gwaith ac anfonwch lluniau / fideos o'ch gwaith i mi ar Trydar! (@MrJames5PYP)

Mae ymarfer corff hefyd yn bwysig iawn! Ceisiwch gwblhau un o wersi ymarfer corff Joe Wicks neu Cosmic Kids Yoga pob diwrnod! 

Hefyd, cofiwch gwblhau unrhyw 'to do's' sydd wedi cael eu gadael i chi ar Purple Mash.

 

Choose tasks from the work menu and and send pictures / videos of your work to me on Twitter! (@MrJames5PYP)

Physical exercise is also very important! Try to complete a Joe Wicks PE lesson on Youtube o'r a video by Cosmic Kids Yoga every day! 

Also, remember to complete any 'to do's' that have been left for you on Purple Mash!

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top