Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Llythyron / Letters

Ffurflen Noddi Milltir y Dydd - Mile a day Sponsor Form

Llythyr Nosweithiau Rhieni - Parents Evening Letter

At Sylw Rhieni BL 5 - For attention of Year 5 Parents

At Sylw Rhieni Blwyddyn 1 / FAO Year 1 Parents

Grant Datblygu Disgyblion (Grant Gwisg) Pupil Development Grant (Uniform Grant)

Llythyr Tir ysgol di-fwg : Smoke-free grounds Letter

Profion COVID-19 mewn lleoliadau addysg - COVID-19 Testing in Education settings

Neuadd y Sir Llythyr i Rhieni - County Hall Letter to Parents

Llythyr ebost staff i rieni - Staff email addresses for parents Letter

Llythyr pwysig i rieni blwyddyn 1 / Important Letter for Year 1 parents

Llythyr Dysgu ar-lein - Online Learning Letter

Llythyr Trip BL 3 Trip Letter

Llythyr Plant y lluoedd arfog - Services Children Letter

Llythyr Banc Bwyd Caerdydd - Cardiff Food bank Letter

Llythyron Pwysig am drefniadau Iechyd & Diogelwch COVID - Important letters regarding COVID & Health & Safety arrangements

Cylchgrawn WCW a'i Ffrindiau - WCW & Friends magazine

Llythyr Profion COVID + Dyddiadau HMS : COVID Tests + INSET Days Letter

Dyddiadau'r Tymor ~ Term Dates

Llythyr BL 5 - Year 5 Letter

Llythyr Colorfoto Letter

Llyfrau Darllen Ysgol - School Reading Books

Gwybodaeth i rieni/Information for Parents - Covid19

Trosglwyddo i Addysg Uwchradd 2021 - Transfer to Secondary Education 2021

Llythyr Trefniadau Cyrraedd yr Ysgol - Arriving at school arrangements letter.

Pontio Bro Edern Transition

Ail-agor yr ysgol Medi 20 - School Reopening Sept 20

Llythyr Call of the Wild Letter - 10.7.2020

Gwisg Ysgol 2020 - YC Sports - School Uniform 2020

Gwersi Cerdd Hydref 2020 - Music Lessons Autumn 2020

Llythyr Schoop Letter

Fideo CROESO NOL - trefniadau dychwelyd i’r ysgol

Still image for this video

Fideo Croeso Nol Cyfnod Sylfaen

Still image for this video

Video dychwelyd i'r ysgol. Return to school Video

Still image for this video

Llythyr Dechrau'r Ffederasiwn y Ddraig - Start of the Federation Letter

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top