Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Llythyron / Letters

Codi Arian - Blwyddyn 6 / Year 6's fundraising letter

Hyffordiant Beicio BL 5 - Year 5 Cycle Training

Trip BL 4 i Gastell Caerdydd - Year 4 Trip to Cardiff Castle

Hwdi Bl6 / Year 6's Hoodies

Trip BL 1 i Rest Bay Trip for Year 1

Trip Bl6 i'r Senedd / Year 6's trip to the Senedd

Dosbarth Cymraeg Ysgol Pen y Pil Welsh Classes

Llythyr Merched BL 5+6 - Letter for Girls of Years 5+6

Llythyr Noson Rhieni Mawrth 2022 - Parents Evenings March 2022

Llythyr Eisteddfod + Dydd Gwyl Dewi - St David's Day + Eisteddfod Letter

Chwaraeon Yr Urdd - Urdd Sports Activities

Llythyr Gwybodaeth Blwyddyn 3 Information Letter

Llythyr Gwybodaeth Covid Information Letter (Derbyn bl1 & 5)

Cwrs Coginio ar-lein - Online Cooking Course

Trefniadau COVID Ionawr 2022 - COVID Arrangements Jan 2022

Llythyr Cyswllt Agos BL 4 / Year 4 Close contact letter

Trefniadau Nadolig Ysgol Pen y Pil Christmas Arrangements

Llythyr Cyswllt Agos BL 5 / Year 5 Close contact letter

Llythyr Cyswllt Agos Dosbarth Derbyn / Reception Class Close contact letter

Llythyr Brechlyn ffliw - Flu Immunisation Letter

Llythyr Clybiau 2021 After School Clubs Letter

Llythyr BL 6 Crucial Crew Year 6

Trip Sioe Nadolig BL 3-BL 6 : Christmas Show Trip - A Christmas Carol

Aelodaeth yr Urdd 2021-22 Urdd Membership

Diweddariad Covid i Rieni - Covid Info for Parents Nov 21

Banc Bwyd Caerdydd - Cardiff Food Bank

Noson Agored Ysgol bro Edern Bl 5 & 6 Open Evening Letter at Ysgol bro Edern

Llythyr Cyswllt Agos BL 6 / Yr 6 Close contact letter

Diwrnod Lluniau - Photo Day 18/10/21

Gweithdy Creadigol BL 3-6 : Year 3-6 Creative Workshop

Llythyr Cyswllt Agos Dosbarth Derbyn / Reception Class Close contact letter

Llythyr Cyswllt Agos BL 1 / Yr 1 Close contact letter

Llythyr Cyswllt Agos BL 4 / Yr 4 Close contact letter

Fflyer Clwb Cwtsh

Llythyr Cyswllt Agos BL 5 / Yr 5 Close contact letter

Llythyr Cyswllt Agos BL 4 / Yr 4 Close contact letter

Llythyr Cyswllt Agos BL 3 / Yr 3 Close contact letter

Gwybodaeth am frechu rhag y ffliw i blant - Information about flu vaccination for children

BL 6 Trosglwyddo i Addysg Uwchradd - Year 6 Transfer to Secondary Education

Trefniadau COVID Arrangements

Cynnig Gofal Plant Caerdydd - Cardiff Childcare Offer

Llythyr gan Llywodraeth Cymru / Letter from Welsh Government

Trefniadau mis Medi / Septermber 2021 arrangements

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top