Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Llythyron / Letters

Noson Agored Ysgol bro Edern Bl 5 & 6 Open Evening Letter at Ysgol bro Edern

Llythyr Cyswllt Agos BL 6 / Yr 6 Close contact letter

Diwrnod Lluniau - Photo Day 18/10/21

Gweithdy Creadigol BL 3-6 : Year 3-6 Creative Workshop

Llythyr Cyswllt Agos Dosbarth Derbyn / Reception Class Close contact letter

Llythyr Cyswllt Agos BL 1 / Yr 1 Close contact letter

Llythyr Cyswllt Agos BL 4 / Yr 4 Close contact letter

Fflyer Clwb Cwtsh

Llythyr Cyswllt Agos BL 5 / Yr 5 Close contact letter

Llythyr Cyswllt Agos BL 4 / Yr 4 Close contact letter

Llythyr Cyswllt Agos BL 3 / Yr 3 Close contact letter

Gwybodaeth am frechu rhag y ffliw i blant - Information about flu vaccination for children

BL 6 Trosglwyddo i Addysg Uwchradd - Year 6 Transfer to Secondary Education

Trefniadau COVID Arrangements

Cynnig Gofal Plant Caerdydd - Cardiff Childcare Offer

Llythyr gan Llywodraeth Cymru / Letter from Welsh Government

Trefniadau mis Medi / Septermber 2021 arrangements

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top