Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Llythyron / Letters

Prosiect gyda Charchardai lleol - Invisible Walls Local Prison Service Project

Llythyr Pontio Blwyddyn 6 - Year 6 Transition Letter (Bro Edern)

Gwersi Cymraeg Haf 2023 - Welsh Lessons Summer 2023

Gweithgareddau Gwyliau Pasg - Easter Holiday Opportunities

Llythyr Streic 14/2/23 - Strike Letter 14/2/23

Gwersi Addysg Gorfforol - PE Lessons Letter

Llythyr Dyddiadau & Gwasanaethau Dosbarth - Dates & Class Assembly Letter

Llythyr Streic gan gyngor Caerdydd - Strike Letter from Cardiff Council

Llythyr Streic - Strike Letter 1/2/23

Llythyr Presenoldeb - Attendance letter

Parti Nadolig Cyfnod Sylfaen - Foundation Phase Christmas Party

Ffair Nadolig - Christmas Fayre

Llythyr GiG - NHS Letter reagrding Scarlet Fever

Llythyr Gwisgoedd Nadolig Blwyddyn 3-6 / Year 3-6 Christmas Costume Letter

Llythyr presenoldeb & prydlondeb - Attendance & Punctuality letter

Llythyr Ffair Lyfrau Scholastic

Llythyr Llangrannog

Llythyr Banc Bwyd ~ Food Bank Letter

Manylion Clybiau All-gyrsiol - Extra- curricular clubs details

Prawf Clyw - Hearing Screening - Bl1, 2 & 3

Sioe Nadolig ‘Elen Benfelen’ Theatr Sherman / ‘Goldilocks’ Christmas Show at the Sherman Theatre

Sioe Nadolig yn Theatr y Sherman / Christmas Play at the Sherman Theatre

Ffurflen Gofrestru Gwersi Cerdd Medi 2022 - Music Lessons registration for Sept. 2022

Llythyr Llangrannog BL 5 - Year 5 Llangrannog Letter

Derbyn i Ysgol Uwchradd - Gwybodaeth i Rieni Blwyddyn 5: Admission to Secondary School - Info for Year 5 Parents

Trefniadau Mis Medi 2022 - Arrangements for September 2022

Trefniadau Pontio / Transition Day Arrangements

Trefniadau Trip Heatherton / Heatherton arrangements

Gwybodaeth am Cinio am ddim i bawb / Universal Free school meal information

Mabolgampau Trefniadau Newydd - Sports Day New Arrangements

Meithrin Wythnos o Hwyl - Nursery Week of Fun

Sialens Ddarllen yr Haf - Summer Reading Challenge

Bl3 - Bl6 Mabolgampau / Sports Day

Derbyn - BL 2 Mabolgampau - Sports Day Reception Class - Year 2

Oriel Gelf / Art Exhibition

Trefniadau Mabolgampau / Sports Day Arrangements

Dyddiadau ar gyfer Blwyddyn 6 / Important dates for Year 6:

Noson Agored Blwyddyn 4 - Year 4 Open Evening

Cynnig Gofal Plant Cymru - The Childcare Offer for Wales

Junior Sports Summer Camps

Llythyr Trip BL 2 i St Fagans

Trip Dosbarth Derbyn i Gastell Fonmon - Reception Trip to Fonmon Castle

Codi Arian - Blwyddyn 6 / Year 6's fundraising letter

Hyffordiant Beicio BL 5 - Year 5 Cycle Training

Trip BL 4 i Gastell Caerdydd - Year 4 Trip to Cardiff Castle

Hwdi Bl6 / Year 6's Hoodies

Trip BL 1 i Rest Bay Trip for Year 1

Trip Bl6 i'r Senedd / Year 6's trip to the Senedd

Dosbarth Cymraeg Ysgol Pen y Pil Welsh Classes

Llythyr Merched BL 5+6 - Letter for Girls of Years 5+6

Llythyr Noson Rhieni Mawrth 2022 - Parents Evenings March 2022

Llythyr Eisteddfod + Dydd Gwyl Dewi - St David's Day + Eisteddfod Letter

Chwaraeon Yr Urdd - Urdd Sports Activities

Cwrs Coginio ar-lein - Online Cooking Course

Llythyr Clybiau 2021 After School Clubs Letter

Diweddariad Covid i Rieni - Covid Info for Parents Nov 21

Fflyer Clwb Cwtsh

Trefniadau COVID Arrangements

Cynnig Gofal Plant Caerdydd - Cardiff Childcare Offer

Llythyr gan Llywodraeth Cymru / Letter from Welsh Government

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top