Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Llythyron / Letters

Mabolgampau Meithrin / Nursery Sports Day

Mabolgampau / Sports Day 2024

Gwasanaethau Dosbarth / Class Assemblies

Dyddiadau Pwysig / Important Dates

Tymor y Gwanwyn 2024 / Spring Term 2024

Llythyr apêl Diolchgarwch Banc bwyd Caerdydd / Cardiff Foodbank Harvest appeal letter:

Aelodaeth yr Urdd '23 / Urdd Membership '23:

Trwsglwyddo i Addysg Uwchradd / Transfer to Secondary Education

Noson Agored Bro Edern / Bro Edern Open Evening

Amserlen clybiau Tymor yr Hydref / Autumn term clubs:

Tymor yr Hydref 2023 / Autumn Term 2023

Diweddaru manylion Schoop - Medi '23

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top