Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Ein dosbarth / Our Class

Ein Dosbarth Ni

Croeso i wefan Blwyddyn 6! Ein athrawes yw Miss Gwyn. Mae blwyddyn 6 yn flwyddyn pwysig yn yr ysgol ac mae disgwyl i ni weithio'n galed a trio ein gorau glas ym mhob agwedd o fywyd ysgol. Er hyn, mae nifer o gyfleoedd a breintiau ar gael i ni felly mae'n bwysig gwneud y gorau o'n blwyddyn olaf yn Ysgol Pen y Pil. 

Our Class

Welcome to Year 6's website! Our teacher is Miss Gwyn. Year 6 is an extremely important year in the school and there is a clear expectation to work hard and try our best in every aspect of school life. However, there are many opportunities throughout the year and it is important to take full advantage of these and make the most of our last year in Ysgol Pen y Pil. 

 

Thema

Ein thema tymor yma  yw'r Ail Ryfel Byd. Mae'n thema hanesyddol iawn ac mae plant yn mwynhau dysgu llawer o bethau difyr am y cyfnod yn ystod y tymor. 

 

Our Theme

Our theme this term World War 2. It is history based but you can expect an exciting variety of activities and lessons during the term. 

 

Addysg Gorfforol

Mae addysg gorfforol pob bore dydd Llun a phrynhawn dydd Gwener. Mae disgwyl i bob plentyn ddod a dillad ymarfer corff priodol; siorts/trowsus ymarfer corff, crys- t llaes ac esgidiau ymarfer. Mae addysg gorfforol yn ran bwysig o addysg a iechyd eich plentyn ac os nad yw eich plentyn am gymryd rhan yn y gwersi addysg gorfforol am unrhyw reswm, mae angen nodyn clir ganddoch chi yn nodi'r rheswm os gwelwch yn dda. 

Physical Education

P.E lessons are on Monday mornings and Friday afternoons. We expect every child to bring an appropriate P.E kit every week; sports shorts or trousers, t-shirt and trainers. Physical education is an important part of your child's education and health, if your child is not going to participate in the lesson for any reason, we will need a note from you noting why please. 

 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top