Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Ein dosbarth / Our Class

Trydar / Twitter

 

@MrsWilliamsPYP

 

Cofiwch ein dilyn am ddiweddariadau o lawr y dosbarth.  Remember to follow us to keep up to date with class news and activities. 

Cyflwyniad Croesawu i rieni // Welcome Meeting for parents

Ein Dosbarth Ni

Croeso i wefan Blwyddyn 6! Ein athrawes yw Mrs Williams. Mae blwyddyn 6 yn flwyddyn pwysig yn yr ysgol ac mae disgwyl i ni weithio'n galed a trio ein gorau glas ym mhob agwedd o fywyd ysgol. Er hyn, mae nifer o gyfleoedd a breintiau ar gael i ni felly mae'n bwysig gwneud y gorau o'n blwyddyn olaf yn Ysgol Pen y Pil. 

Our Class

Welcome to Year 6's website! Our teacher is Mrs Williams. Year 6 is an extremely important year in the school and there is a clear expectation to work hard and try our best in every aspect of school life. However, there are many opportunities throughout the year and it is important to take full advantage of these and make the most of our last year in Ysgol Pen y Pil. 

 

Thema

Ein thema eleni yw Bae Caerdydd. 

 

Our Theme

Our theme this year is Cardiff Bay. 

 

Addysg Gorfforol

Mae addysg gorfforol pob prynhawn dydd Llun a bore dydd Mercher.

Mi fydd angen i chi ddod i'r ysgol ar ddyddiau Llun yn eich gwisg ymarfer corff priodol; 

siorts/trowsus ymarfer corff, crys- t llaes ac esgidiau ymarfer.  Does dim angen dod i'r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff ar ddyddiau Mercher. 

 

Mae addysg gorfforol yn ran bwysig o addysg a iechyd eich plentyn ac os nad yw eich plentyn am gymryd rhan yn y gwersi addysg gorfforol am unrhyw reswm, mae angen nodyn clir ganddoch chi yn nodi'r rheswm os gwelwch yn dda. 

Physical Education

P.E lessons are on Monday mornings and Wednesday mornings.  Pupils need to come to school dressed in their PE kits on Mondays.  We expect every child wear an appropriate P.E kit every week; sports shorts or trousers, t-shirt and trainers.  Pupils don't need to wear their PE kits on Wednesdays. 

 

Physical education is an important part of your child's education and health, if your child is not going to participate in the lesson for any reason, we will need a note from you noting why please. 

 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top