Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Ein Dosbarth / Our Class

Croeso i’r Dosbarth Derbyn!

 

Braf yw dweud bod pawb wedi ymgartrefu’n gyflym iawn ac yn mwynhau archwilio’u dosbarth newydd. Mae’r disgyblion wedi cyfarwyddo â threfn y dydd a threfniant y dosbarth.  Rydym yn edrych ymlaen at dymor hapus a byrlymus yn y dosbarth Derbyn. 

 

Byddwn yn dechrau’r tymor drwy dysgu am ein hun a’n ffrindiau newydd gyda’n thema ‘Fi Fy Hun’. Byddwn yn dysgu am rhannau’r corff, synhwyrau, dysgu patrymau brawddegau Cymraeg newydd a llawer mwy. Mae tymor yr Hydref yn amser prysur iawn ac yn llawn dathliadau arbennig gan gynnwys Noson Tan Gwyllt ac wrth gwrs y Nadolig.

 

Welcome to the Reception Class!

 

It’s wonderful to say that all the children have settled in well to their new routines and they are very happy in their new class.  The children have been busy exploring their new classroom and have adjusted to their new daily routines. We look forward to a happy and busy term in the Reception Class.

 

We begin our term with the theme ‘All About Me’ learning about our families, parts of the body, senses and much more. The Autumn term is a very busy one with many festivals and celebrations such as Bonfire Night and Christmas at the end of the term.

Ymarfer Corff

 

Mae ein gwers Ymarfer Coff ar Ddydd Iau pob wythnos.

 

PE

 

Our PE lesson will be on a Thursday each week.

Byrbryd

 

Darparir ffrwyth i’ch plant yn ddyddiol a chynnigir amrywiaeth o ffrwythau a llysiau yn ystod y flwyddyn. Gofynnwn yn garedig i chi gyfrannu £1 yr wythnos tuag at y gost. Mae amser ffrwyth yn bwysig iawn gyda’r disgyblion yn dysgu am bwysigrwydd bwyta’n iach, paratoi bwyd, rhannu, cyd-fwyta a chymdeithasu’n y Gymraeg.

 

Snack

We provide fruit for the pupils daily and we offer a range of fruit and veg during the school year. We kindly ask for a contribution of £1 a week towards snack.  Please hand this in an envelope labeled with your child’s name and class. Snack time is a very important time in class where children learn the importance of healthy eating, preparing food, sharing and socialise in Welsh.

Gwaith Cartref

 

Bydd gwaith cartref ar Seesaw pob Ddydd Gwener. Diolch yn fawr.

 

Homework

 

Homework will be set on Seesaw every Friday. Thank you.

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top