Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Wythnos 2

Beth am ddefnyddio sbwriel yn y ty / pethau i'w ailgylchu i greu model gwych... dyma rhai syniadau! Anfonwch lun ar drydar i ni gael gweld @DerbynPYP / How about using rubbish in the house / items to recycle to make a brilliant model... here are some ideas! Send us a photo of your work on twitter @DerbynPYP

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top