Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Trefniadau Mynediad / Admission Arrangements

Ceisiadau Derbyn Medi 2023 - Reception Class 2023 Applications

Os hoffech i'ch plentyn fynychu Ysgol Pen y Pîl, mae manylion cofrestru Cyngor Caerdydd isod.

 

If you would like your child to attend our school,the full details of Cardiff Counci's admission arrangements are below. 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top