Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Thema / Theme

Dilynwch yr amserlen ar gyfer tasgau Thema wythnos yma. 

 

Plis anfonwch lluniau / fideos o'ch gwaith i mi ar Drydar er mwyn i mi weld eich gwaith gwych! (@MrJames5PYP)

 

Mae ymarfer corff yn bwysig iawn! Ceisiwch gwblhau un o wersi ymarfer corff Joe Wicks neu Cosmic Kids Yoga pob diwrnod! 

Hefyd, cofiwch gwblhau unrhyw 'to do's' sydd wedi cael eu gadael i chi ar Purple Mash.

 

 

Follow the timetable for this week's theme tasks.

 

Please send pictures / videos of your work to me on Twitter so I can see your great work! (@MrJames5PYP)

Physical exercise is also very important! Try to complete a Joe Wicks PE lesson on Youtube o'r a video by Cosmic Kids Yoga every day! 

Also, remember to complete any 'to do's' that have been left for you on Purple Mash!

Amserlen Tasgau Thema / Theme Tasks Timetable

Anifeiliaid o gwmpas y byd / Animals from around the world

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top