Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Polisïau / Policies

Polisi Addysg Ryw & Perthnasau

Polisi Perthynas, Parch & Ymddygiad - Relationships, Respect Behaviour Policy

Polis Llawysgrifen & Gwaith Cartref / Homework and handwriting policy.

Dyma rai o bolisïau'r ysgol. Os ydych am weld polisi sydd ddim yma, os gwelwch yn dda cysylltwch â swyddfa'r ysgol.

Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

Polisi a Gweithdrefn Gwyno / Complaint Policy and Procedure

Hysbysiad Preifatrwydd / Privacy Notice

Polisi Codi a Dileu Tâl / Charging and Remission Policy

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top