Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Polisïau / Policies

Polisi Addysg Ryw & Perthnasau

Polisi Perthynas, Parch & Ymddygiad - Relationships, Respect Behaviour Policy

Polis Llawysgrifen & Gwaith Cartref / Homework and handwriting policy.

Dyma rai o bolisïau'r ysgol. Os ydych am weld polisi sydd ddim yma, os gwelwch yn dda cysylltwch â swyddfa'r ysgol.

Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

Polisi Amddiffyn Plant / Child Protection Policy

Polisi a Gweithdrefn Gwyno / Complaint Policy and Procedure

Hysbysiad Preifatrwydd / Privacy Notice

Polisi Codi a Dileu Tâl / Charging and Remission Policy

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top