Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Dysgu yn y Cartref / Home Learning

Dyma lle fydd gwaith i'ch plentyn yn sgil cau'r ysgol. 

Here is the work for your child due to school closure. 

Rhestr o adnoddau defnyddiol / Useful Resources - Ffederasiwn y Ddraig

Cadwch mewn cysylltiad gyda Miss Lewis / Keep in contact on Purplemash with Miss Lewis

Arddangosfa Dysgu yn y Cartref ar Purplemash / Home Learning Display on Purplemash. Mae ein arddangosfa digidol yn dechrau llenwi diolch i chi am eich gwaith. Our digital display on Purplemash is looking great! Thank you for the work you've handed in.

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top