Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Cymorth HWB / Google Classroom

Llythyr i rieni am Google Classroom / Letter to parents about Google Classroom

Canllawiau ymuno a Google Classroom eich plentyn / How to join your Google Classroom

Google Classroom o'r Cartref (Cymraeg)

Our how to guide for HWB & Google Classroom...

This is a how to guide for accessing Hwb and Google Classrooms.

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top