Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Pwyllgor Eco / Eco Council

Sefydlwyd Eco-Gyngor ein hysgol gyda chynrychiolwyr o bob dosbarth o flwyddyn dau i chwech. Mae'r Cyngor Eco yn cyfarfod yn rheolaidd i lunio ac yna gweithredu cynllun gweithredu i’r ysgol ar gyfer gwella'r amgylchedd a chodi ymwybyddiaeth diwrnodau a phynciau llosg.  Er hynny, cymerwyd gyfrifoldeb gan bawb ar wella ein hamgylchedd. Mae plant yn trafod ffyrdd o wella amgylchedd eu hysgol o gasglu sbwriel, plannu coed a phlanhigion, i sefydlu ffyrdd o arbed ynni yn yr ysgol. 

 

Our school's Eco Council was established with representatives from all classes from year two to six. The school's Eco Council are in the process of meeting regularly to draw up and then implement a school action plan for improving the environment and raising awareness on key dates and issues. Despite this, we all endevour to take responsibility for caring and protecting our environment at Ysgol Pen Y Pil. Children discuss ways to improve their school environment from litter picking, planting tree's and plants, to establishing ways to save energy at school!

 

Ein gwaith ECO diweddaf/ Our latest ECO work

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top