Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Gwaith Cartref

Gwaith Cartref 24/3/17 HomeworkDysgwch sut i sillafu’r geiriau allweddol hyn yn gywir. Ewch ati i ymarfer yn gyson adref. Learn to spell these key words correctly. Practice them regularly at home.

Happy half term! This week could the children please be creative and bring a piece of work for our class display under the title Helfa'r Hydref (Autumn hunt) The children can create anything they would like and present it to the rest of the class. We look forward to seeing  the great work. 

 

 

This week could the children please Happy half term! 

 

 

Hanner tymor hapus!

Yr wythnos hon mae'r tywydd yn cychwyn oeri ac y clociau yn troi ac rydym yn croesawu Yr Hydref. Eich gwaith cartref yw i greu gwaith ar gyfer ein arddangosfa helfa'r hydref. Gallwch greu beth yr hoffech felly byddwch yn greadigol! 

Edrychwn ymlaen i greu arddangosfa newydd er mwyn dangos eich gwaith gwych.

 

 

 

 

 

 

Gwaith cartref.

Yr wythnos hon hoffwn I chi ymarfer eich llawysgrifen. Cofiwch ysgrifennu ar y linell a bod coes y g o dan y linell. Defnyddiwch y linc Tric a Chlic er mwyn ymarfer ffurfio yn gywir. Ambell syniad er mwyn ymarfer ffurfio.

 • yn fawr ar y llawr,
 • mewn blawd,
 • pensil a phapur.
 •  
 • Homework

This week we have been working hard on our tidy handwriting. Remember to write on the line and that g and y go under the line. Use the Tric a Chlic in order form correctly. A few ideas to help letter formation.

big on the floor.

in flour

on paper.

 

 

 

 

 

 

Gwaith Cartref Sillafu

Spelling Homework

Ceisiwch ddysgu y pump gair cyntaf ac yna symudwch ymlaen i'r grwp nesaf os ydych wedi llwyddo i sillafu y pump gair yn gywir.

Start with the first group of words and move to the next if you can spell all five correctly.

 • dyma
 • mae
 • roedd
 • wedyn
 • cael

 

 • brawd
 • chwaer
 • hefyd
 • daeth
 • mynd

 

 • chwarae
 • bachgen
 • darllen
 • eisiau
 • meddai

 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top