Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Mathemateg / Mathematics

Tasgau wythnos yma yw i ymarfer dulliau lluosi a rhannu wrth ffeindio ffracsiwn o rif. Cofiwch fod angen rhannu gyda'r enwadur (y rhif sydd ar waelod y ffracsiwn) yn gyntaf ac yna lluosi'r ateb gyda'r rhifadur (y rhif sydd ar dop y ffracsiwn).

Atebwch y cwestiynau wrth ddechrau gyda'r cwestiynau yn y bocs coch a gweithiwch trwy'r bocsys un ar y tro. Grwp coch mathemateg i gwblhau'r daflen gychwynnol yn gyntaf cyn symud ymlaen i'r bocsys.

Dewiswch a defnyddiwch y dull cyn gwirio eich hatebion gyda chyfrifianell. 

Os nad ydych yn gallu cofio'r dulliau, edrychwch ar y taflenni cymorth neu edrychwch ar y fideo o esboniad ar Trydar (@MrJames5PYP).

 

This weeks tasks are to practise multiplication and division methods by finding a fraction of a number. Remember to divide with the denominator (number on the bottom of the fraction) and then multiply the answer with the numerator (number on top of the fraction.)

Begin by answering the simpler questions in the red box and move on to the next box once completed for more challenging questions. Red Maths group to try the starter questions before beginning the boxes.

Take care in choosing and using the correct method. Once you've finished check your answers with a calculator. 

If you can't remember the methods, read through the support pages or watch the explanation videos on my twitter account (@MrJames5PYP). 

Taflenni Cymorth / Support pages

Cwestiynau Cychwynnol / Starter Questions

Ffeindio fracsiwn o rif / Finding a Fraction of a Number

Profion Wythnosol Rhifau Rhagorol

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top