Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Dysgu yn y Cartref / Home Learning

Atgofion o'r Feithrin / Nursery Memories

Still image for this video
Neges fach i godi calon / A short message to bring a smile.

Blog Purple Mash Dosbarth Meithrin

 

 

Mewngofnodwch i'ch cyfrif 'Purple Mash'. Cliciwch ar 'Sharing' ac yna ar 'Shared Blogs'. Agorwch 'Dysgu yn y Cartref'. Danfonwch negeseuon ataf i, Miss Lock a'r dosbarth yn dweud wrthym beth ydych wedi bod yn wneud. Edrychwn ymlaen at ddarllen eich negeseuon. 

 

Sign in to your 'Purple Mash' account. Click on 'Sharing' and then 'Shared Blogs'. Open 'Dysgu yn y Cartref'. Send messages to me, Miss Lock and the class to say what you have been doing. We look forward to receiving your messages. 

 

Mrs Higham 

smiley

Pythefnos 1

Dyma lle fydd gwaith i'ch plentyn yn sgil cau'r ysgol. 

Here is the work for your child due to school closure. 

Dewislen Wythnos 2

Dewislen Wythnos 3

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top