Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Gwisg Ysgol / School Uniform

Gwisg Ysgol

Rydym yn disgwyl bod pob plentyn yn gwisgo gwisg swyddogol yr ysgol, sef, crys polo melyn, trwsus du i fechgyn, sgert/trwsus du i ferched (ddim rhai gyda logo megis 1D), siwmper neu gardigan werdd gyda logo’r ysgol.  Mae disgwyl i bob plentyn wisgo du esgidiau du addas.  Gellir prynu gwisg ysgol yn uniongyrchol oddi wrth YC Sports yn eu siop yn Heol Crwys neu'n uniongyrchol ar-lein gan www.ycsports.com/School-uniform/My-School/penypil. Gellir cael copi o'u rhestr brisiau ar gyfer 2020/21 ar gael o swyddfa'r ysgol.

Gall pob rhiant sicrhau fod enw eich plentyn ar eu heiddo.  Gallen ni ond rhoi’r eiddo yn ôl os oes enw yn glir arno.

 

Uniform

There is an expectation that all children wear school uniform – yellow polo shirt, black trousers for boys, black skirt/ trousers / dress for girls and green sweatshirt or cardigan with the school logo. All children must wear suitable black shoes. Uniform can be bought directly from YC Sports at their shop in Crwys Road or directly online from www.ycsports.com/School-uniform/My-School/penypil. A copy of their price list for 2020/21 can be found below.

Can parents please make sure children’s uniform is marked clearly with the child’s name so we can re-unite every misplaced garment with its owner.

Gwisg Ysgol Pen y Pil Uniform 2020/21

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top