Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Wythnos 3

Thema - Yn yr ardd

Dewislen dysgu

Adolygu Tric a Chlic Melyn - darllen a sillafu / Revise Tric a Chlic Melyn - read and spell

Beth am fod yn greadigol a chreu rhywbeth ar y thema 'Diwrnod y Ddaear' / how about being creative and making something on the theme 'Earth Day'

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top