Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Llywodraethwyr / Governors

Mae gan y ffedrasiwn Gorff Llywodraethol ag iddo 17 o aelodau.   Mae'r corff yn cynnwys pedwar rhiant a etholwyd gan rieni’r Ysgolion, dau o Ysgol Bro Eirwg a dau o Ysgol Pen y Pîl

Mae’r Llywodraethwyr yn chwarae rhan bwysig iawn sy’n cynnwys cyfrifoldeb am arolygu pob agwedd ar fywyd yr ysgolion.   Hefyd, mae ganddynt gyfraniad pwysig i’w wneud trwy gynorthwyo’r ysgolion i gyflawni eu nodau ac amcanion.

 

 

The Federation has a Governing Body made up of 17 members. They include four parents  elected by the schools’ parents, two from Ysgol Bro Eirwg and two from Ysgol Pen y Pîl.

The Governors play a crucial role including responsibility for supporting and monitoring all aspects of school life.   Also they have an important contribution to make in helping the school to achieve its aims and objectives.

 

Y Corff Llywodraethu Ffederal 2023-24

The Federated Governing Body 2023-24

Cadeirydd

Chairperson

Mr G Conolly

Is-Gadeirydd

Vice-chair

Mrs E Morris-Mullins

 

Aelodau Cymunedol

Community Governors

Mrs M Howells

Mrs E Morris-Mullins

lle gwag

lle gwag           

Rhiant-Lywodraethwyr

Paretns

Mrs Z Atkins           

Mr L Kelly

Mrs E Rowe

Mr S Williams

Athro-Lywodraethwyr

Teachers

Mrs C Hillman

Mrs R Rosser

Staff nad ydynt yn dysgu

Non-teaching staff

Mr R Brookes

Mrs C Hate

A A Ll

LEA

Mr G. Conolly                   

Ms G Owen

Mrs R. Robjohn

lle gwag

Pennaeth

Headteacher

Mr I  Ellis

Clerc

Clerk

Mrs B Jones

 

   

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top