Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Blwyddyn 2 / Year 2

Blwyddyn 2

Miss Williams

 

@MissWilliamsPYP
 

Dysgwch i ddarllen a sillafu. Learn to spell and read these words.

dyma rydw i'n dydw i ddim bach
mae mae gen i roedd mawr
yn y fe es i hefyd aeth
mam hoffi dyma'r bod
mynd chwarae wedyn merch
dad ydw eisiau bachgen
a wedi mae'r gaf i
i hapus ydy mae gan
fi dim ond aethon ni
ar ysgol meddai
parc gyda beth yw? diolch
car ni ble mae? nhw

Ein Gwaith

 Yn ystod awr iaith.

Rydym wedi bod yn gosod rhain yn ein gwaith.

 • Priflythyren.
 • Atalnod llawn .
 • Marc Cwestiwn ?
 • Ebychnod !
 • Dyfynodau "
 • Atalnod ,

 

Tymor yma rydym wedi bod yn ysgrifennu

 • stori gyda cychwyn, digwyddiad a chlo.
 • Ysgrifennu llythyr.
 • Ysgrifennu dyddiadur.
 • Disgrifio cymeriad.
 • Adnabod ansoddeiriau a cyflythrennu.

 

Yn ystod gwaith mathemateg

 • Rydym wedi bod yn ymarfer dweud yr amser gan edrych ar y bys munud ac awr.
 • Adnabod y ffracsiynnau 1/4 1/2 a 3/4
 • Trefnu rhifau
 • Cyfrifo cyfanswm ac newid yn ein siop.

 

 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top