Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Pecyn 11 22/6/20

Mabolgampau Rhithwir Arbennig yes

Hoffwn ddiolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn ein Mabolgampau Rhithwir eleni er gwaetha'r glaw ar ddiwedd yr wythnos.  Llongyfarchiadau mawr i dim ABERGELE! 

 

Fantastic Virtual Sports Week  yes

Thank you to everyone who took part in this year's Virtual Sports Week despite the terrible rain towards the end of the week.  Congratulations to everyone in house ABERGELE!  

 

Diolch - Miss Lewis heart

Pecyn Heriau 11 / Tasks for this week:

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top