Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Pecyn 3

 Helo Blwyddyn 6! Gobeithio bod pawb wedi cael Pasg hapus ac iach. 

Dyma eich gwaith ar gyfer wythnos yma, cofiwch mae croeso i chi e-bostio'r gwaith yma ata i ddangos eich gwaith da. Cofiwch hefyd logio fewn i Purple Mash a chwblhau y tasgau yno hefyd. Hefyd ar Purple Mash - gallwch ychwanegu at y blog er mwyn cadw mewn cysylltiad gyda pawb o'r dosbarth neu gallwch fy e-bostio i'n bersonol ar Purple Mash yn defnyddio 2Email.

Cofion gorau, 

Miss Gwyn :) 

 

Hello Year 6! I hope you had a happy and healthy Easter break. 

This is your work for this week. Remember you can e-mail your completed work to me to show me what you have been doing. Please log in to your Purple Mash account to complete the 2 do's. Also on Purple Mash you can contribute to the blog to keep in contact with everyone from the class or you can e-mail me personally using 2Email. 

Best Wishes, 

Miss Gwyn :) 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top