Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Staff

Ffederasiwn y Ddraig

 

Pennaeth y Ffederasiwn                            

Federation Headteacher

Iwan Ellis

Pennaeth Mewn Gofal

Head of School

Spencer Jones

Pennaeth Cynorthwyol, Cynhwysiant

Assistant Headteacher, Inclusion

Rebecca Rosser

Pennaeth Cynorthwyol ac Arweinydd Cynnydd CA2

 Assistant Headteacher and Progress Leader KS2

Catrin Lewis

Arweinydd Cynnydd y Cyfnod Sylfaen

Progress Leader Foundation Phase

Caitlin Hillman

(mamolaeth Lois John)

 

Athrawon

Teachers

Staff Cynorthwyol

Support Staff

Meithrin

Nursery

Helen Higham

 

 

 

 

Ruth Bellamy

Sian Elliott

Sue Hopkins

Beth Lock

Katie Morgan

Dafydd Jones

 

Derbyn

Reception

Emma Williams

Blwyddyn 1

Year 1

Jessica Stephens (mamolaeth Lois John) / Medi Evans

Blwyddyn 2

Year 2

Caitlin Hillman

Blwyddyn 3

Year 3

Catrin Lewis

Blwyddyn 4

Year 4

Ben Beard

Blwyddyn 5

Year 5

Aled Rogers

Blwyddyn 6

Year 6

Elin Gwyn

CPA

PPA

Delyth Evans

Staff Eraill/ Other staff

 

Gweinyddol

Admin

Liz George-Wright

Gofalwr

Caretaker

Richard Brookes

Cinio a clwb brecwast

Lunch and breakfast club

Sue Townsend

Jude Foster

Kathy Inson

Angela Bellamy

Lle gwag / Vacancy

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top