Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Staff

Ffederasiwn y Ddraig

 

Pennaeth y Ffederasiwn                            

Federation Headteacher

Mr I Ellis

Pennaeth Mewn Gofal

Head of School

-

Pennaeth Cynorthwyol, Cynhwysiant

Assistant Headteacher, Inclusion

Mrs R Rosser

Pennaeth Cynorthwyol ac Arweinydd Cynnydd CA2

 Assistant Headteacher and Progress Leader KS2

Mr Bridson

(Dros Dro Cyfnod Mamolaeth Mrs C Williams)

Arweinydd Cynnydd y Cyfnod Sylfaen

Progress Leader Foundation Phase

Mrs C  Hillman

 

 

Athrawon

Teachers

Staff Cynorthwyol

Support Staff

Meithrin

Nursery

Mrs C Hillman

 

 

 

 

 

Ms B Lock

Ms K Morgan

Ms G Walsh

Ms A Carreg 

 

 

Derbyn

Reception

Mr A Rogers

Blwyddyn 1

Year 1

Mrs H Higham

Blwyddyn 2

Year 2

Miss E Williams

 

Blwyddyn 3

Year 3

Mr B Beard

Blwyddyn 4

Year 4

Miss M Smith

Blwyddyn 5

Year 5

Mr E Jones

Blwyddyn 6

Year 6

Mr Bridson

(Dros Dro Cyfnod Mamolaeth Mrs C Williams)

CPA

PPA

Mrs D Evans

Staff Eraill/ Other staff

 

Gweinyddol

Admin

Mrs R Bellamy

Gofalwr

Caretaker

Mr R Brookes

Cinio a clwb brecwast

Lunch and breakfast club

Mrs S Townsend

Mrs J Foster

Mrs K Inson

Mrs J Feehan

Mrs A Bellamy

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top