Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Iaith / Language

Darllenwch y testunau isod yn ofalus ac atebwch y cwestiynau wrth edrych yn ôl ar beth rydych wedi ei ddarllen. 

 

Sicrhewch eich bod yn darllen yn gyson gyda oedolyn a thrafodwch beth rydych wedi darllen. Hefyd, ymarferwch sillafu unrhyw eiriau anghyfarwydd o'ch amser darllen.

 

 

Read the texts below carefully and answer the questions by looking back over the text for the information. 

 

Please make sure you read every day with an adult and discuss what you've read. 

Also, practise the spellings of any unfamiliar words from your reading time.

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top