Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Dysgu yn y Cartref / Home Learning

Dyma lle fydd gwaith i'ch plentyn yn sgil cau'r ysgol. 

Here is the work for your child due to school closure. 

Blog Blwyddyn 6! Dilynwch y cyfarwyddiadau isod er mwyn gallu cadw mewn cysylltiad gyda fi a gweddill y dosbarth.

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top