Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Pecyn 3 20/4/20

Gobeithio eich bod wedi ymlacio dros wyliau'r Pasg ac wedi mwynhau ambell i wy siocled! Mae eich gwaith am yr wythnos hon ar y Dewislen Dysgu.  Cewch ddewis pa ddiwrnod i wneud pa dasg.  Yn ogystal a hyn mae nifer o dasgau a gemau wedi ei osod fel to-do ar Purplemash i chi.   Gan ei fod yn dymor newydd rydym yn dechrau ar ein thema newydd sef 'Y Corff'.  Mae angen i bob disgybl ymateb i'r blog ar Purplemash er mwyn rhannu eu syniadau ar gyfer y thema newydd.  Cofiwch fod angen i chi ddanfon eich gwaith i mi naill ai drwy 2Email ar Purplemash neu i fy ebost i. 

 

I hope you've all had a relaxing Easter break and have enjoyed an Easter Egg! Your tasks for this week is below on our 'Dewislen Dysgu' and there are a number of tasks and games set as to-do's on Purplemash too.  It's a new term and we are now beginning our new theme - The Human Body.  Every pupil needs to respond to the blog on Purplemash in order to share their ideas about the topic and tell us what they would like to learn about or questions they would like to find the answers toPlease remember to send me your work too using 2Email on Purplemash or send them to my email. smiley

Dyma eich Dewislen Dysgu.  Cewch ddewis pa dasgau ydych yn gwneud ar ba ddiwrnod.  Bydd angen i chi ddanfon eich gwaith ataf naill ai drwy clicio 'hand-in' ar to-do's Purplemash neu gofyn i oedolyn ebostio llun/atodiad o'ch gwaith i mi.

 

This is your 'Dewislen Dysgu' .  You can choose which day you do which task.  You will need to send me your work either by handing in work for to-do's on Purplemash or email me your work /picture of your work.  

 

 

Cofiwch fod angen i blant /rhieni cadw mewn cysylltiad a finnau yn ystod yr amser hwn.  / Remember children / parents need to keep in touch with myself during this time, only for a little check-in to tell us how everything is going.   DIOLCH / THANK YOU 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top