Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Pecyn 12 29/6/20

Croeso yn ol i'r ysgol! Edrych ymlaen i weld chi, os nad ydych yn dychwelyd i'r ysgol cofiwch gadw mewn cysylltiad ar Flipgrid, mae cod yn y pecynnau blaenorol! 

 

Welcome back to school! Looking forward to seeing you all, if you're not returning remember to keep in touch on Flipgrid, the codes are in previous learning packs. 

 

Cofiwch gadw mewn cysylltiada danfon neges atom : https://flipgrid.com/blwyddyn3pyp

 

Remember to keep in touch and leave a message for us : https://flipgrid.com/blwyddyn3pyp

Pecyn Heriau 12 / Tasks for the week:

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top