Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Siapiau 3D

Helfa Siapiau 3D/ 3D shape Hunt

Rydym wedi bod yn dysgu am siapiau 3D drwy enwi siapiau, adnabod eu priodweddau a darganfod siapiau 3D yn yr amgylchedd. Beth am fynd ar helfa siapiau o gwmpas eich tŷ? A allwch chi ddarganfod sffêr, ciwb, ciwboid, côn, silindr neu pyramid?

 

We have been learning about 3D shapes by naming shapes, recognising their properties and discovering 3D shapes in our environment. How about going for a 3D shape hunt around the house? These are Welsh names for the 3D shapes that we’ve been studying.

 

Sffêr – sphere

Ciwb – cube

Ciwboid – Cuboid

Côn – cone

Silindr – cylinder

Pyramid – pyramid

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top