Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Ein dosbarth / Our class

Trydar / Twitter

 

@MissSmithPYP

 

Cofiwch ein dilyn am ddiweddariadau o lawr y dosbarth.  Remember to follow us to keep up to date with class news and activities. 

Ein Dosbarth Ni

Croeso i wefan Blwyddyn 4! Ein athrawes yw Miss Smith. 

Our Class

Welcome to Year 4's website! Our teacher is Miss Smith. 

 

Thema

Ein thema eleni Amddiffyn ac Ymosod. 

 

Our Theme

Our theme this year is Protect and Attack. 

 

Addysg Gorfforol

Mae addysg gorfforol ar fore Dydd Mawrth pob wythnos.

Mi fydd angen i chi ddod i'r ysgol ar ddydd Mawrth yn eich gwisg ymarfer corff priodol; 

siorts/trowsus ymarfer corff, crys- t llaes ac esgidiau ymarfer.  

 

Mae addysg gorfforol yn ran bwysig o addysg a iechyd eich plentyn ac os nad yw eich plentyn am gymryd rhan yn y gwersi addysg gorfforol am unrhyw reswm, mae angen nodyn clir ganddoch chi yn nodi'r rheswm os gwelwch yn dda. 

Physical Education

P.E lessons are on Tuesday morning every week.  Pupils need to come to school dressed in their PE kits on thisday.  We expect every child wear an appropriate P.E kit every week; sports shorts or trousers, t-shirt and trainers.  

 

Physical education is an important part of your child's education and health, if your child is not going to participate in the lesson for any reason, we will need a note from you noting why please. 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top