Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Ein Dosbarth / Our Class

Trydar / Twitter

 

@MrBeardPYP

 

Cofiwch ein dilyn am ddiweddariadau o lawr y dosbarth. 

Remember to follow us to keep up to date with class news and activities. 

Cyflwyniad Croesawu i rieni // Welcome Meeting for parents

Thema

Ein thema yw'r Celtiaid, y Rhufeiniaid a Theithio

 

Our Theme

Our theme this year is The Celts, the Romans and Travel 

 

Addysg Gorfforol

Mae addysg gorfforol pob prynhawn dydd Mawrth a dydd Iau.

Mi fydd angen i chi ddod i'r ysgol ar ddyddiau Mawrth yn eich gwisg ymarfer corff priodol; 

siorts/trowsus ymarfer corff, crys- t llaes ac esgidiau ymarfer.  Does dim angen dod i'r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff ar ddyddiau Iau. 

 

Mae addysg gorfforol yn ran bwysig o addysg a iechyd eich plentyn ac os nad yw eich plentyn am gymryd rhan yn y gwersi addysg gorfforol am unrhyw reswm, mae angen nodyn clir ganddoch chi yn nodi'r rheswm os gwelwch yn dda. 

Physical Education

P.E lessons are on Tuesday and Thursday mornings.  Pupils need to come to school dressed in their PE kits on Tuesdays.  We expect every child wear an appropriate P.E kit every week; sports shorts or trousers, t-shirt and trainers.  Pupils don't need to wear their PE kits on Thursdays. 

 

Physical education is an important part of your child's education and health, if your child is not going to participate in the lesson for any reason, we will need a note from you noting why please. 

 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top