Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Dysgu yn y cartref / Home Learning

Gweithgareddau Pontio! 

Yr wythnos hon mae eich athro/awes newydd wedi cynllunio dwy her yn eich pecyn heriau i chi.  Gwnewch yn siwr eich bod chi'n gwneud y ddwy her yma - mae eich hathro/awes newydd yn edrych ymlaen i ddysgu pethau newydd amdanoch chi.  Mae ef/hi hefyd wedi recordio neges fideo i chi sydd ar Flipgrid.  Bydd cod ar gyfer y fideo yma ar dudalen Google Classroom Blwyddyn 2 bore Dydd Llun.  Ydych chi'n gallu dyfalu pwy fydd eich hathro/awes newydd?

 

Transition Activities!

This week your new teacher has created two challenges in the challenge pack for you.  Please complete these challenges as he/she is really looking forward to learning new things about you.  They have also recorded a welcome message to you on Flipgrid.  The code for their Flipgrid video will be on our Year 2 Google Classroom on Monday morning.  Can you guess who your new teacher will be? 

Gweithgareddau newydd TGCH ar Purplemash i gwblhau!

New ICT activities to compete on Purplemash!

 

-Creu poster o bethau sy’n gwneud chi’n hapus.

-Creu enfys lliwgar i Mrs Hillman!

-Create a poster of things that makes you feel happy.

-Create a rainbow to make Mrs Hillman smile!

 

Rydych yn gwneud ymdrech gwych wrth gwblhau eich gweithgareddau'r wythnos hon!!Da iawn chi!

You’re all doing a great job completing your activities this week! Well done!

Dyma lle fydd gwaith i'ch plentyn yn sgil cau'r ysgol. 

Here is the work for your child due to school closure. 

Daily Demo: Lava Lamp- Techniquest Caerdydd.

In today's demo we'll be making a lava lamp. You will need: a jar; food colouring; oil; water; and a fizzy tablet.

Tabl 2

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Tabl 10

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Tabl 4

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Tabl 3

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Tabl 5

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top