Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Rhagolygon am eira - Snow Forecast

Gyda rhagolygon am eira gyda’r nos heno, byddwn yn gwneud asesiad risg yn y bore ac yn anfon neges destun mor fuan a phosibl i roi gwybod i chi os bydd yr ysgol ar agor neu ar gau. Diolch
 
With snow forecast for tonight, we will be making a risk assessment tomorrow morning and will send a text message as early as possible to inform you if the school is open or closed. Diolch.

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top